-35% MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (3. BASKI)

KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI

MALİYE TEORİSİ

 1. İktisadi Sistemler
 2. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı
 3. İktisadi Yaklaşımlar ve Devletin Rolü
 4. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
 5. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
 6. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
 7. Dışsallıklar
 8. Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Ekonomideki Görevleri
 9. Devletin Başarısızlığı ve Kamu Tercihi Teorisi
 10. Refah İktisadı
 11. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
 12. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı


KAMU HARCAMALARI

 1. Genel Bilgiler
 2. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
 3. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
 4. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
 5. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
 6. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
 7. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
 8. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
 9. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
 10. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri


KAMU GELİRLERİ

 1. Genel Bilgiler
 2. Kamu Gelirlerinin Türleri
 3. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
 4. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
 5. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
 6.  Vergilerin Sınıflandırılması
 7.  Vergi İle İlgili Kavramlar


DEVLET BORÇLANMASI

 1. Genel Bilgiler
 2. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
 3. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
 4. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
 5. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
 6. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri


DEVLET BÜTÇESİ

 1. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
 2. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
 3. Bütçeleme İlkeleri
 4. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
 5. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama ve Onaylama Aşaması
 6. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
 7. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
 8. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
 9. Bütçe Teorileri
 10. Bütçe Sistemleri
 11. Bütçenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
 12. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri


MALİYE POLİTİKASI

 1. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
 2. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
 3. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları
 4. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
 5. Çarpan Mekanizması
 6. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
 7. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
 8. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
 9. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
 10. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
 11. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
 12. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
 13. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
 14. Yapısal Uyum Politikaları


VERGİ HUKUKU

 1. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
 2. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
 3. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
 4. Vergi Hukukunun Dalları
 5. Vergi Hukukunun Kaynakları
 6. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
 7. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
 8. Vergi Hukukunda Yorum
 9. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
 10. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
 11. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
 12. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
 13. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
 14. Vergi Hukukunda Süreler
 15. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
 16. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
 17. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
 18. Değerleme ve Amortisman
 19. Vergi Suç ve Cezaları
 20. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi


TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 1. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
 2. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
 3. Ticari Kazançlar
 4. Zirai Kazançlar
 5. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
 6. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
 7. Diğer Kazanç ve İratlar
 8. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
 9. Kurumlar Vergisi
 10. Katma Değer Vergisi
 11. Özel Tüketim Vergisi
 12. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 13. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 14. Veraset ve İntikal Vergisi
 15. Damga Vergisi
 16. Emlak Vergisi
 17. Harçlar
 18. Değerli Kağıtlar Vergisi
 19. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar
Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1245
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi

MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (3. BASKI)

 • Görüntülenme: 11005
 • Marka: 4T Yayınevi
 • Ürün Kodu: 9
 • Stok Durumu: Stokta var
Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1245
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi
 • 130,00TL
 • 85,00TL
 • Vergiler Hariç: 85,00TL