-20% Stokta yok MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (8. BASKI)KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARIMALİYE TEORİSİ

I. İktisadi Sistemler

II. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı

III. İktisadi Yaklaşımlar Ve Devletin Rolü

IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı

V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar

VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler

VII. Dışsallıklar

VIII Piyasa Başarısızlığı Ve Devletin Ekonomideki Görevleri

IX. Devletin Başarısızlığı Ve Kamu Tercihi Teorisi

X. Refah İktisadı Ve Sosyal Refah Fonksiyonları

XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları

XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı

KAMU HARCAMALARI

I. Genel Bilgiler

II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti

III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal

IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik

V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması

VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması

VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması

VIII. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması

IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar

X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

KAMU GELİRLERİ

I. Genel Bilgiler

II. Kamu Gelirlerinin Türleri

III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri

IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci

V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları

VI. Vergilerin Sınıflandırılması

VII. Vergi İle İlgili Kavramlar

DEVLET BORÇLANMASI

I. Genel Bilgiler

II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması

III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması

IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri

V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği

VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

DEVLET BÜTÇESİ

I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri

II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları

III. Bütçeleme İlkeleri

IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri

V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama ve Onaylama Aşaması

VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması

VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması

VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci

IX. Bütçe Teorileri

X. Bütçe Sistemleri

XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı

XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri

MALİYE POLİTİKASI

I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar

II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası

III. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları

IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: Çarpan Mekanizması V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi

VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler

VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası

IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi

X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası

XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası

XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası

XIII. Yapısal Uyum Politikaları

VERGİ HUKUKU

I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu

II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği

III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

IV. Vergi Hukukunun Dalları

V. Vergi Hukukunun Kaynakları

VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı

VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması

VIII. Vergi Hukukunda Yorum

IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar

X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı

XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları

XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)

XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller

XIV. Vergi Hukukunda Süreler

XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat

XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri

XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri

XVIII. Değerleme ve Amortisman

XIX. Vergi Suç ve Cezaları

XX.Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet

II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme

III. Ticari Kazançlar

IV. Zirai Kazançlar

V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları

VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları

VII. Diğer Kazanç ve İratlar

VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi

IX. Kurumlar Vergisi

X. Katma Değer Vergisi

XI. Özel Tüketim Vergisi

XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi

XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

XIV. Veraset ve İntikal Vergisi

XV. Damga Vergisi

XVI. Emlak Vergisi

XVII. Harçlar

XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi

XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar


Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Dr. Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1296
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO
Basım Yılı Kasım 2023

MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (8. BASKI)

  • Görüntülenme: 16191
  • Marka: 4T Yayınevi
  • Ürün Kodu: 99
  • Stok Durumu: Stokta yok
Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Dr. Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1296
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO
Basım Yılı Kasım 2023
  • 435,00₺
  • 348,00₺
  • Vergiler Hariç: 348,00₺