TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI 2.BASKI

KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI

Konu Dağılımına Göre hazırlanmış 900 Adet Çoktan Seçmeli Soru

Karışık Sorulardan Oluşan 23 Adet Bulmaca

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE İLİŞKİN BÜTÜN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERMEKTEDİR.Test 1 (Sosyal Düzen Kuralları - Maddi Yaptırım Türleri)

Test 2 (Sosyal Düzen Kuralları - Maddi Yaptırım Türleri)

Test 3 (Hukukun kaynakları - Boşluk Türleri)

Test 4 (Hukukun kaynakları - Boşluk Türleri)

Test 5 (Hukukun Dalları - Vergi Hukuku- Ceza Hukuku- Yargılama Hukuku)

Test 6 (Hukukun Dalları - Vergi Hukuku- Ceza Hukuku- Yargılama Hukuku)

Test 7 (Hukukun Dalları - Vergi Hukuku- Ceza Hukuku- Yargılama Hukuku)

Test 8 (Hukukun Dalları - Vergi Hukuku- Ceza Hukuku- Yargılama Hukuku)

Test 9 (Medeni Hukuk-Hak/Fiil Ehliyeti)

Test 10 (Medeni Hukuk-Hak/Fiil Ehliyeti)

Test 11 (Medeni Hukuk-Hak/Fiil Ehliyeti)

Test 12 (Medeni Hukuk-Hak/Fiil Ehliyeti)

Test 13 (Fiil Ehliyeti Türleri)

Test 14 (Kişiliği Sona Erdiren Haller -Tüzel Kişiler)

Test 15 (Tüzel Kişiler - Hısımlık)

Test 16 (Tüzel Kişiler - Hısımlık)

Test 17 (Ticaret Hukuku - Borçlar Hukuku Temel Kavramlar)

Test 18 (BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM İLKELER – BORCU SONA ERDİREN HALLER)

Test 19 (BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM İLKELER – BORCU SONA ERDİREN HALLER)

Test 20 (Sorumluluk - Özel Hak Türleri)

Test 21 (Hak Doğuran Durumlar - Hakkın Korunması)

Test 22 (Anayasa Hukuku Temel Kavramlar)

Test 23 (Anayasal Tarih - Hükümet Sistemleri)

Test 24 (Anayasal Tarih - Türk Anayasaları)

Test 25 (Anayasal Tarih - 1982 Anayasası)

Test 26 (Cumhuriyetin Nitelikleri - Laiklik-Milliyetçilik)

Test 27 (Laiklik ilkesi - Demokratik Devlet İlkesi)

Test 28 (Seçimlere Hakim İlkeler - Siyasi Partiler)

Test 29 (Siyasi Partiler)

Test 30 (Cumhuriyetçilik - Hukuk Devleti - Sosyal Devlet)

Test 31 (Temel Hak ve Hürriyetler)

Test 32 (Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması/Durdurulması)

Test 33 (Temel Hak ve Hürriyetler)

Test 34 (Yasamaya İlişkin Temel Bilgiler)

Test 35 (TBMM Yeter Sayıları - Erken Seçim - Ara Seçim)

Test 36 (Milletvekili Seçilme Şartları - Milletvekilliğinin Sona Ermesi)

Test 37 (Yasama Uyumsuzluğu - Yasama Bağışıklıkları)

Test 38 (TBMM İç Yapısı)

Test 39 (Siyasi Parti Grupları - Yasama İşlemleri)

Test 40 (TBMM'nin Görev ve Yetkileri)

Test 41 (TBMM'nin Görev ve Yetkileri)

Test 42 (Kanunlar)

Test 43 (Bütçe Kanunu - Anayasa Değişiklikleri)

Test 44 (Bütçe Kanunu- Kesin Hesap Kanunu)

Test 45 (Milletlerarası Andlaşmalar)

Test 46 (Kamu Denetçiliği - TBMM'nin Bilgi Edinme Araçları)

Test 47 (Meclis Soruşturması)

Test 48 (Meclis Soruşturması - Nitelikli Çoğunluk Türleri)

Test 49 (TBMM Yeter Sayıları Tarama Testi)

Test 50 (Yürütme - Cumhurbaşkanının Genel Özellikleri)

Test 51 (Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Cumhurbaşkanının Sorumluluğu)

Test 52 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri)

Test 53 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri)

Test 54 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri - Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar)

Test 55 (Cumhurbaşkanına Bağlı Kuruluşlar - Devlet Denetleme Kurulu)

Test 56 (Milli Güvenlik Kurulu)

Test 57 (OHAL ilanı)

Test 58 (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri)

Test 59 (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmelikler)

Test 60 (Yargı - Temel İlkeler - Hakimler ve Savcılar Kurulu)

Test 61 (HSK - Yüksek Mahkemeler - Anayasa Mahkemesi)

Test 62 (Anayasa Mahkemesinin Çalışma Usul ve Esasları - Soyut/Somut Norm Denetimi

- Bireysel Başvuru)

Test 63 (Anayasa Mahkemesinin Görevleri / Çalışma Usulleri / Denetim Yolları)

Test 64 (HSK - Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri / Çalışma Usulleri)

Test 65 (Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi - Bireysel Başvurular- Yüce Divan)

Test 66 (Yargıtay - Danıştay - Sayıştay - Yüksek Seçim Kurulu)

Test 67 (İdare Hukukunun Genel Özellikleri)

Test 68 (Devletin Mal Edinme Yöntemleri - Kolluk Faaliyetleri)

Test 69 (İdari Teşkilat Yapısı - Başkent Teşkilatı)

Test 70 (Devlet / Kamu Tüzel Kişileri)

Test 71 (Merkezden Yönetim - Taşra Teşkilatı)

Test 72 (Taşra Teşkilatı - Vali - Kaymakam)

Test 73 (Yerinden Yönetim - Mahalli İdareler - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları)

Test 74 (Mahalli İdareler)

Test 75 (Mahalli İdareler)

Test 76 (İdare Hukukuna Hakim Anayasal İlkeler)

Test 77 (İdare Hukukuna Hakim Anayasal İlkeler)

Test 78 (Devlet Memurları Kanunu Memurluğa İlişkin Temel Kurallar)

Test 79 (Memur Olma Şartları - Kamu Görevlileri - Memurun Atanması)

Test 80 (Memurların Hakları - İstisnai Memurluk - Memurluk Sınıfları)

Test 81 (Memurlara Verilen Disiplin Cezaları)

Test 82 (Memurlara Verilen Disiplin Cezaları - Memurluğun Sona Ermesi)

Kitap Özellikleri
Yazar TOYGAR ÇETİN
ISBN-Barkod 978-605-7521-47-7
Sayfa Sayısı 148
Kitap Ebatı 24*16
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO

TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI 2.BASKI

  • Görüntülenme: 7754
  • Marka: 4T Yayınevi
  • Ürün Kodu: 161
  • Stok Durumu: Stokta var
Kitap Özellikleri
Yazar TOYGAR ÇETİN
ISBN-Barkod 978-605-7521-47-7
Sayfa Sayısı 148
Kitap Ebatı 24*16
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO
  • 51,25₺
  • Vergiler Hariç: 51,25₺