MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (3. BASKI)

2019 - 2020 - 2021 - 2022 Ek Kitapları İle Gönderim Sağlanmaktadır.

KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI 

MALİYE TEORİSİ I. İktisadi Sistemler II. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı III. İktisadi Yaklaşımlar Ve Devletin Rolü IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler VII. Dışsallıklar VIII Piyasa Başarısızlığı Ve Devletin Ekonomideki Görevleri IX. Devletin Başarısızlığı Ve Kamu Tercihi Teorisi X. Refah İktisadı Ve Sosyal Refah Fonksiyonları XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı 

KAMU HARCAMALARI I. Genel Bilgiler II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması VIII. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri 

KAMU GELİRLERİ I. Genel Bilgiler II. Kamu Gelirlerinin Türleri III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları VI. Vergilerin Sınıflandırılması VII. Vergi İle İlgili Kavramlar 

DEVLET BORÇLANMASI I. Genel Bilgiler II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri 

DEVLET BÜTÇESİ I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları III. Bütçeleme İlkeleri IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama ve Onaylama Aşaması VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci IX. Bütçe Teorileri X. Bütçe Sistemleri XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri 

MALİYE POLİTİKASI I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası 

III. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: 

Çarpan Mekanizması V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası XIII. Yapısal Uyum Politikaları 

VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi IV. Vergi Hukukunun Dalları V. Vergi Hukukunun Kaynakları VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması VIII. Vergi Hukukunda Yorum IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini) XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller XIV. Vergi Hukukunda Süreler XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri XVIII. Değerleme ve Amortisman XIX. Vergi Suç ve Cezaları XX. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme III. Ticari Kazançlar IV. Zirai Kazançlar V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları VII. Diğer Kazanç ve İratlar VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi IX. Kurumlar Vergisi X. Katma Değer Vergisi XI. Özel Tüketim Vergisi XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi XIV. Veraset ve İntikal Vergisi XV. Damga Vergisi XVI. Emlak Vergisi XVII. Harçlar XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar 

Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1245
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO

MALİYE ÇIKMIŞ SORULAR (3. BASKI)

  • Görüntülenme: 8827
  • Marka: 4T Yayınevi
  • Ürün Kodu: 998
  • Stok Durumu: Stokta var
Kitap Özellikleri
Editör Prof. Dr. Yüksel BİLGİLİ
Yazar Arda Hakan ÖĞRETİR
Yazar (2) Yalçın GÜL
ISBN-Barkod 978-605-7521-19-4
Sayfa Sayısı 1245
Kitap Ebatı 16*23,5
Kargo Süresi AYNI GÜN KARGO
  • 250,00₺
  • Vergiler Hariç: 250,00₺